Фото: Маша Раца
Фото: Маша Раца

Пројекат интерактивне позоришне представе Боље поље заснован је на концепту симулације видео-игре. Циљ те „игре“, а заправо драмског текста који је настао из драмског процеса са децом, јесте да им приближи идеју изградње друштва/света заснованог на закону, демократији и правима човека - кроз концепт видео-игре.
Свака сцена завршава се гласањем публике о питању које је у тој сцени обрађивано. На основу гласова публике, свет или друштво које се гради на сцени - добијаће другачији облик и исход.
Представа Боље поље или играње ре:публике настала је у оквиру пројекта „Демократија и луткарство“ који се реализовао уз подршку Еразмус+ програма Европске уније. Мало позориште „Душко Радовић“, Основна школа „Илија Бирчанин“ и организација „АпсАрт“ били су задужени за реализацију овог пројекта у Србији. Представа траје 45 минута и након тога следи радионица у трајању од 30 минута са публиком и учесницима драмског процеса с темом Где је ваше (боље) поље деловања?
Ове године Боље поље или играње ре:публике је „фокус представа“ Битеф Полифоније и  подстицај за дијалог о отворености и демократичности позоришта за децу и младе уз откривање полифоних концепата и могућности креирања разноврсних „пратећих програма“ који би уз представу били део редовног репертоара позоришта.