Foto: Maša Raca
Foto: Maša Raca

Projekat interaktivne pozorišne predstave Bolje polje zasnovan je na konceptu simulacije video-igre. Cilj te „igre“, a zapravo dramskog teksta koji je nastao iz dramskog procesa sa decom, jeste da im približi ideju izgradnje društva/sveta zasnovanog na zakonu, demokratiji i pravima čoveka - kroz koncept video-igre.
Svaka scena završava se glasanjem publike o pitanju koje je u toj sceni obrađivano. Na osnovu glasova publike, svet ili društvo koje se gradi na sceni - dobijaće drugačiji oblik i ishod.
Predstava Bolje polje ili igranje re:publike nastala je u okviru projekta „Demokratija i lutkarstvo“ koji se realizovao uz podršku Erazmus+ programa Evropske unije. Malo pozorište „Duško Radović“, Osnovna škola „Ilija Birčanin“ i organizacija „ApsArt“ bili su zaduženi za realizaciju ovog projekta u Srbiji. Predstava traje 45 minuta i nakon toga sledi radionica u trajanju od 30 minuta sa publikom i učesnicima dramskog procesa s temom Gde je vaše (bolje) polje delovanja?
Ove godine Bolje polje ili igranje re:publike je „fokus predstava“ Bitef Polifonije i  podsticaj za dijalog o otvorenosti i demokratičnosti pozorišta za decu i mlade uz otkrivanje polifonih koncepata i mogućnosti kreiranja raznovrsnih „pratećih programa“ koji bi uz predstavu bili deo redovnog repertoara pozorišta.