Фото: Богдана Опачић
Фото: Богдана Опачић

Истраживачка линија овогодишње Битеф Полифоније заокружује се у програмском сегменту „А шта и како би ти? На посао моја мисли...“ У заокруживању, увертира су (прелиминарни) резултати истраживања „Kултурне потребе и навике ученика виших разреда основних школа“ које говори о преференцијама деце данас. Сећања на одрастање, тема истраживања „Ефекти културне партиципације“, сугеришу да су драма и позориште потентни механизми промена. Завод за проучавање културног развитка је истражујући културну понуду намењену деци Београда пратио прве кораке „Шкозоришта“, а потом и   наслеђе овог драмског студија - Битеф Полифонија, на пример. 
Знања до којих су истражитељке Завода за проучавање културног развитка дошле континуираним праћењем партиципативних програма намењених деци и младима, као и преференција деце и младих у савременом добу, у синергији са Полифонија театром, уз искуства „Полифоније у трајању“, обезбеђују трасирање нове фазе пројекта „Шекспирова деца“, позивајући и укључујући децу и младе као коауторе и извођаче радионица / представа за одрасле који активно учествују у представама. Шта и како би приступио/ла ситуацији јесу кључна питања за даље.