Foto: Bogdana Opačić
Foto: Bogdana Opačić

Istraživačka linija ovogodišnje Bitef Polifonije zaokružuje se u programskom segmentu „A šta i kako bi ti? Na posao moja misli...“ U zaokruživanju, uvertira su (preliminarni) rezultati istraživanja „Kulturne potrebe i navike učenika viših razreda osnovnih škola“ koje govori o preferencijama dece danas. Sećanja na odrastanje, tema istraživanja „Efekti kulturne participacije“, sugerišu da su drama i pozorište potentni mehanizmi promena. Zavod za proučavanje kulturnog razvitka je istražujući kulturnu ponudu namenjenu deci Beograda pratio prve korake „Škozorišta“, a potom i   nasleđe ovog dramskog studija - Bitef Polifonija, na primer. 
Znanja do kojih su istražiteljke Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka došle kontinuiranim praćenjem participativnih programa namenjenih deci i mladima, kao i preferencija dece i mladih u savremenom dobu, u sinergiji sa Polifonija teatrom, uz iskustva „Polifonije u trajanju“, obezbeđuju trasiranje nove faze projekta „Šekspirova deca“, pozivajući i uključujući decu i mlade kao koautore i izvođače radionica / predstava za odrasle koji aktivno učestvuju u predstavama. Šta i kako bi pristupio/la situaciji jesu ključna pitanja za dalje.