Битеф библиотека

У оквиру програма Битеф библиотеке ове године биће промовисана само једна, али несумњиво значајна публикација. Реч је о другом, дигиталном издању (е-књизи) зборника радова Драмско и постдрамско позориште десет година после, с истоимене научне конференције. Она је била организована 2009. на Факултету драмских уметности у сарадњи с Битефом, у оквиру фестивала, а у поводу десетогодишњице од првог издања утицајне књиге Постдрамско казалиште немачког театролога Ханс-Тиса Лемана. Дотад је књига била преведена на многе језике - шпански, енглески, француски, јапански, португалски, пољски, фарси, словачки, словеначки, хрватски - и остварила, иако не без полемика, глобални утицај на разумевање и прихватање савременог театра и извођачких уметности који не спадају под парадигму драмског позоришта. На конференцији су учествовали неки од водећих светских и домаћих театролога и уметника, а већина саопштења је објављена у истоименом зборнику: поред самог Лемана, ту су још радови Патриса Пависа, Елинор Фјукс, Марка де Мариниса, Ладе Чале Фелдман, Оливера Фрљића, Влатка Илића и др. Председавајући конференције и уредник књиге је Иван Меденица.
Разлог за друго, дигитално издање зборника Драмско и постдрамско позориште десет година после двострук је: чињеница да је цео штампани тираж „отишао“, а да потражња за књигом не опада, и да је Леман умро пре неколико месеци. Промоција ће бити посебна по томе што ће, заправо, имати форму мини-конференције, састављене из два дела. У првом делу говориће се о међународној рецепцији и значају парадигме постдрамског данас, двадесет три године од изласка књиге Постдрамско казалиште, и то како у уметности тако и у науци. У њему учествују професорка емерита др Kристин Амон Сирежол, Париз, др Штефани Kарп, Берлин, ванр. проф. др Влатко Илић, Београд, и доц. др Агата Јунику, Загреб. Други панел посвећен је утицају парадигме постдрамског на локалну сцену, како уметничку тако и критичку (српска позоришна критика се у великој мери и данас реферише на овај концепт). У том делу ће учествовати српски позоришни критичари и театролози различитих генерација: ванр. проф. др Марина Миливојевић Мађарев, Београд, др Светислав Јованов, Нови Сад и Андреј Чањи, Београд.
Ова Битеф библиотека организује се у сарадњи Битефа са Факултетом драмских уметности у Београду и Удружењем позоришних критичара и театролога Србије. Целу промоцију водиће проф. др Иван Меденица.