Штефани Kарп

На позицији драматурга, главног драматурга и уметничког директора била је ангажована у неколико немачких позоришта, попут Дојчес шаушпилхауса у Хамбургу, Фолксбинеа у Берлину, као и у Цирихер Шаушпилхаусу. Водила је Шаушпилхаус у Цириху заједно са Kриштофом Марталером, с којим је имала блиску уметничку сарадњу дуги низ година. Од 2005, почела је да се бави интернационалном курацијом. Седам година је била на месту уметничког директора за драмски програм фестивала Винер Фествохен, као и уметничка директорка Тријенала у Руру. Предавала је на одсецима за позориште и књижевност, а такође пише и објављује репортаже и есеје. Тренутно се налази на месту кустоса и саветника за међународни програм фестивала Епидаурус у Атини (Грчка).