Foto: Jakov Simović
Foto: Jakov Simović

Kao umetnica i Beograđanka, izložena brojnim tegobama koje prate rad u kulturi, u sebi prepoznajem i negujem jednu svetlu misao: Dok god ima Bitefa, Beograd je svet. Bitef je za mene građanin Beograda, onakav kakav bi građanin trebalo da bude: svestan, kritičan, hrabar, inicijativan, i odgovoran. Uz njega, i mi, ostali građani, dobijamo podsticaj, podršku, okvir i smernice da se i sami tako ponašamo i delamo, kao građani sveta.

Mislim da je stvar u tome što Bitef pozorište nepokolebljivo shvata kao prostor za promišljanje ključnih društvenih tema, pa u sebe uključuje i brojne programe koji otvaraju različite perspektive na osnovnu temu festivala. Međunarodna konferencija Sedimo na grani: solidarnost ili sunovrat daje odličan primer, jer je ova konferencija, posvećena ekologiji kao tematskoj festivalskoj okosnici, hrabro, odgovorno i inicijativno izgradila forum u koji su pozvani da ravnopravno učestvuju svi kojih se tema globalne održivosti tiče - naučnici, filozofi, umetnici, građani, zaposleni u javnoj upravi... - kao govornici, moderatori, slušaoci, diskutanti.

U tri dana, kroz niz tematskih celina od kojih nijednu nisam želela da propustim, razvijeni su razgovori koji su dali praktičan primer kako se gradi javna sfera - kroz razmene iskustava, saznanja i mišljenja stručnjaka i praktičara iz brojnih oblasti, i to kroz razgovore koje odlikuje neposrednost, entuzijazam i snaga, podržani međusobnim uvažavanjem, slušanjem i poverenjem među sagovornicima, na šta, pre svega, obavezuje značaj teme zajedničke budućnosti. Kroz ove razgovore rađali su se kontakti i saradnja, gradila se dobra volja da se stvori zajednička platforma za skupnu akciju, prakticirala se demokratija.

I - demokratski otvorena. Prostorna dramaturgija konferencije dosledno je pratila ovu ideju - konferencija se održala na Skveru Mire Trailović, dakle, u javnom gradskom prostoru, sa minimalnom distancom između panelista i slušalaca, u uslovima potpuno dostupnim građanima koje put vodi preko ili pored Skvera. Kroz njihov grad, grad koji Bitef vraća građanima.

Srećna sam što sam bila deo ovog iskustva.

Foto: Jakov Simović
Foto: Jakov Simović