Ovaj lokalitet izabran je u skladu sa naslovom ovogodišnjeg festivala „Svet bez ljudi“. 

Naslov tematizuje fenomen sveta bez pravih ljudi, sveta pred apokalipsom i sveta narušenog duhovnog sklada  života individue u neoliberalnom kapitalističkom sistemu.

Svojim putovanjem na sam „početak sveta“, na početak civilizacije, posetivši arheološko nalazište Lepenski vir, otvorili smo mogućnost za iznalaženje nove duhovnosti na samom izvoru njenog stvaranja.

 
Foto: Nenad Todorović