Na šta nas u evropskoj današnjici asocira ovogodišnji slogan Bitefa „Svet bez ljudi“? Kako institucije i evropska društva mogu da efikasno odgovore na izazove desnog populizma, ksenofobije i netolerancije koje su u porastu i u društvima razvijene demokratije? Na koji način umetničko delo, radikalizujući strahove i strepnje običnog čoveka, može da ukaže na moguće oslobođenje i fokusira pažnju publike na neizbežno prožimanje estetskih vrednosti i ljudskih prava?

Učesnici:

  • Ivan Medenica, umetnički direktor BITEF-a
  • Milena Dragićević-Šešić, šef UNESCO  katedre za kulturnu politiku i menadžment Univerziteta umetnosti u Beogradu
  • Dragoljub Mićunović, filozof, poslanik u Narodnoj skupštini Srbije
  • Žoris Lakost, reditelj predstave Svita br. 3: “Evropa”