Intervju sa Milošem Latinovićem, direktorom Bitefa | Video blog

Nisam sklon verovanju u nagle katastrofe, nisam sklon verovanju u teorije zavere, ali sam realan čovek i na normalan način sagledavam šta mi kao ljudi radimo sopstvenoj civilizaciji, pa samim tim i sopstvenom opstanku u toj civilizaciji. Mislim da je jezivo na koji način vodimo računa o drugom, o onome što drugi produkuje, o onome što imamo kao mogućnost. Sve to zanemarujemo i dovodimo sebe u situaciju da zaista ugrožavamo sopstveni opstanak i da je pred nama zaista  - svet bez ljudi.
Miloš Latinović, direktor Bitefa, specijalno za Bitef blog odgovara na pitanja šta je specifičnost 52. Bitefa, zašto je važna umetnička obrada i konkretizacija priče ,,svet bez ljudi’’, šta za njega lično i profesionalno znači biti deo Bitefa.