„Tekst dramskog omnibusa Dvesta ’žanrovski’ je, nalik samom životu, ’sve’: dokumentarizam i fantastika, parodija i tragedija, melodrama i horor, komedija i opelo, poezija i mašine, glad i alavost, partija i pasoš, novac i vazduh, smrt, ali možda i nekakva nada!“

Petar Mihajlović, autor teksta i dramaturg

 

„To je priča o istoriji naše budućnosti - jedna sintagma koja govori o tome da nam se sve ponavlja, s nadom na kraju predstave - dete koje je zaboravljeno i sve vreme prisutno u predstavi, ali se ne vidi - nada za budućnost. Postavljaju se tu pitanja i o krvi i istoriji, o crvenoj boji u komunističkom pokretu, o raznim prevratima, krvoprolićima, a predstava nudi dosta humora.“

Jovica Pavić, reditelj