Autori ove radionice rade kao pozorišno-aktivistički i koautorski tandem, u okviru Centra E8 i Reflektor teatra. Zajedno su koncipirali metod kolektivnog autorstva nazvan „Pozorište kao omladinski rad“, a ova radionica tiče se aktivističkog aspekta njihovog metoda. Kroz moderiranu diskusiju i pozorišne igre, autori će polaznicima otkriti tehnike uz pomoć kojih mogu da „pronađu“ i „daju glas“ svom Ja. Praveći pozorište sa stavom, u kom su izvođači i koautori predstave, Milena i Vojkan će na ovoj radionici inicirati polaznike u proces rada na imaginarnoj predstavi, čija su tema stavovi o društvu, svih polaznika radionice.