Radionica je razvijena tokom rada na predstavi Smrt fašizmu: O Ribarima i Slobodi kao okvir za istraživanje grada i prostora u kontekstu kulture sećanja. Zasnovana je na idejama psihogeografije kao studije efekata koje geografska sredina ima na emocije i ponašanja pojedinca (Guy Debord) u cilju mapiranja prostora povezanih sa porodicom Ribar, kao i našeg odnosa i doživljaja istih. Istražićemo zajedno pejzaž naših sećanja, konstruisan postojećim narativima, ali i pokušati da intervencijom tela u prostoru ispišemo nove.

Radionica je namenjena studentima, nastavnicima, nezavisnoj sceni (neophodno je pogledati predstavu)