Razvijajući svoj polifoni koncept i pozivajući se na fenomen „čudnih petlji“, Bitef POLIFONIJA i ove godine osluškuje, otkriva i osnažuje glasove onih koji su njeni autori, učesnici i publika. Jer, u traganju za polifonom dramom i pozorištem koje je otvoreno za višeglasje, mnogozvučnost, varijacije i kontrapunkt... program Bitef POLIFONIJE se razvija i živi kao jedna velika kreativna fuga u kojoj su isprepletani različiti glasovi, raznovrsne ideje, umetnički izrazi, životna pitanja koja tragaju za odgovorima, kao i paradoksi koji iz toga slede.

Otvaranje 19. Bitef POLIFONIJE posvećeno je pitanju kako Polifonija živi (u nama, oko i mimo nas). Interaktivne samoorganizujuće instalacije uvode u materijalno i nematerijalno nasleđe Bitef POLIFONIJE, uz iskaze autora i učesnika. Ljudi su deo postavke - oni pričaju priče i prenose ih u susretu sa slikama, predmetima i zvucima, u dijalogu sa publikom. Pozornica je scena sveta koji nasleđujemo i savremenosti koju ne stižemo da živimo.

Na kraju, dokumentarni film Mogućnost pobune Ivana Stojiljkovića, uvod je u programski blok sa predstavom Smrt fašizmu: O Ribarima i Slobodi u realizaciji Reflektor teatra. Film je rezultat razgovara sa preko dvadeset sagovornika, istoričara, ekonomista, pravnika, sociologa, dizajnera, umetnika, partizana, pa i sa nekim herojima.