Фотографија: Архива Шабачког позоришта
Фотографија: Архива Шабачког позоришта

Бела грива је у програму овогодишње Битеф Полифоније „представа у фокусу“, што значи да јој се посвећује посебно време и посебан простор за продубљено упознавање концепта, процеса и контекста у коме је настала, аутора, извођача и сарадника, као и будућих пројеката подстакнутих представом. Ова представа је намењена деци, али позива родитеље и друге одрасле да заједно с децом буду активна публика, непосредан учесник, сведок и саговорник живог догађања, који улази у причу и сагледава је из различитих углова, из личног искуства и из увек дубоко неразрешеног питања доношења одлука о сопственом животу и животу других... Изузетна поставка и вођење код нас тако ретко виђени, посебно у институционалним оквирима, представе која отвара позорницу својој публици остварујући пуну партиципацију, преиспитивање и продубљено разумевање како познате литературе за децу која је у основи приче, тако и горућих питања заједништва, слободе, вредности и права у контексту света и времена у коме живимо. 

Отворено за све заинтересоване.