SUSRETI SA AUTORIMA

Moderatorke: Milena i Jelena Bogavac

Od svog osnivanja, Bitef je bio značajan ne samo zbog predstava koje su na njemu odigrane već i zbog tradicije da se o njima javno polemiše, u okviru pratećeg programa nazvanog Susreti sa stvaraocima. Svi značajni autori/ke koji su u proteklih pedeset godina posetili Bitef, razgovarali su sa publikom o svojim predstavama i temama koje one pokreću, ali i o širem, društvenom kontekstu u kom su te predstave nastajale. Ovi razgovori su snimani, transkribovani, objavljivani u festivalskom biltenu i sačuvani, kako u arhivu festivala, tako i u legatu Jovana Ćirilova koji se čuva u Arhivu Grada Beograda. Poseban je kuriozitet da od prvog Bitefa razgovore snima Petar Marić, što ga čini članom Bitef tima s najdužim stažom.

Za vreme Hladnog rata, Bitefovi Susreti sa stvaraocima bili su jedino mesto gde su umetnici sa Istoka i Zapada mogli da polemišu o svojim konceptima i iskustvima, a tradicija javne debate nastavljena je i kasnije, kada su, u okviru ovog programa, vođeni razgovori o različitim umetničkim praksama, formatima, umetničkim procesima, ali i autorskim politikama rada u pozorištu, to jest u izvođačkim umetnostima. Tokom godina, nazivi za ovaj program su se menjali: Susreti sa stvaraocima postali su Susreti sa autorima, čime se jasno upućuje na drugačije, novo shvatanje umetničkog procesa. Od termina „stvaralac“,koji se odnosi na „stvaranje ni iz čega“, došlo se do termina „autor“, manje božanskog i manje mističnog, ali više u duhu savremenih umetničkih praksi. Tokom dve godine, na razgovorima nakon predstava iz glavnog, takmičarskog programa, osim autora i izvođača učestvovali su i intelektualci i intelektualke, odnosno umetnici/ce sa lokalne scene, koji su o temama kojima se predstave bave iznosili lične stavove, iz oblasti svojih ekspertiza. Nakon toga, ovaj program opet je promenio naziv, pa su razgovori o predstavama iz glavnog programa postali Susreti s publikom, čime se htelo naglasiti kako je ovaj program prvenstveno namenjen publici i njenim pitanjima.

Od ove, jubilarne godine, koncept okruglih stolova posvećenih predstavama iz glavnog programa zamislili smo kao pričaonicu, koja će se odvijati jedan na jedan. Jedan autor i jedna moderatorka. Kratka i jasna pitanja. Nekoliko performativnih elemenata koje će format diskusije učiniti zanimljivijim za praćenje. Naravno, priliku da postavi pitanja dobiće i publika, a svi razgovori vodiće se na sceni, odmah po završetku svake od predstava. Na ovaj način, bitefovske polemike o umetnosti i društvu biće kraće, jasnije i preciznije, i više u duhu vremena. U svetu u kom se osnovna jedinica komunikacije svodi na 140 karaktera, pokušaćemo da komuniciramo svedenije i provokativnije.

Razgovori sa stranim trupama biće vođeni na engleskom jeziku, a s trupama iz Srbije i regiona na lokalnim jezicima, uz obezbeđen prevod na engleski, za strane goste.

Milena Bogavac