LABoratorija: studija slučaja Bitef

26-27. septembar

Mentor: Mia David

Posle čitave godine istraživanja prostora koje je Bitef tokom svoje istorije otkrivao i animirao, studenti treće godine Scenske arhitekture tehnike i dizajna sa Odeljenja za arhitekturu i urbanizam fakulteta Tehničkih nauka u Novom Sadu će se na 50.Bitefu predstaviti umetničkim intervencijama na lokacijama koje se njima, današnjoj publici, koja je doživljaj gradila kroz arhivsku građu i tuđa svedočenja, čine značajnim.

26. septembar, 16:00

Vojnička kuhinja iz XVII veka na Kalemegdanu

(OD)USTATI

Studenti: Stanko Gagrčin, Jelena Vreća, Jelena Milojković, Miroslav Živanov, Jovana Plavšić, Aleksandra Letić

Prostor između kapije Karla Šestog, Vojne kuhinje i Kule Nebojše korišćen je za igranje predstava koje se bave „velikim“temama (ratovi, borbe za slobodu, građenje država, velike istorijske i životne odluke). Upravo zato u radu (Od)ustati studenti pokušavaju da definišu šta je to što ih sprečava da deluju. Baveći se temom straha, birajući krevet kao simbol sigurnog mesta, pozivaju nas da osvestimo ono u nama što nas sprečava da budemo slobodni.

26. septembar, 17:00

SVEDOK

Studenti: Tanja Žarić, Andreja Rondović, Jelena Stojkečić, Aleksandra Polić, Bojana Nikolić, Una Jankov

Barutana je izgrađena pre tri veka na lokaciji koja je aktivna već 2000 godina. Svetilište, rituali, grobnice, kao i mnoga ubistva, deo su identiteta koji se ne može zanemariti. Rad Svedok osvetljava fragmente istorije, ali i lične priče pokrenute duhom mesta. Posetioci su pozvani da „opipaju“ deliće prošlosti upisane u kontekstu Barutane.

27. septembar, 17:00

Dvorište pozorištaAtelje 212

SUOČENJE

Studenti: Aleksandra Rakić, Dušan Vukmirović, Iva Ilić, Maja Vujović, Tamara Tomanić, Željka Jakovljević

Rad Suočenje oslanja se na ključne motive drame Oslobođenje Skoplja Dušana Jovanovića, igrane na Bitefu 1978. godine. Predstava u režiji Ljubiše Ristića znatno je obeležila prostor dvorišta Ateljea 212. Trideset osam godina kasnije ovaj prostor izgleda drugačije, zapisi o predstavi su retki i ne mogu dočarati famu koja prati predstavu. U heterogenom prostoru današnjeg dvorišta Ateljea 212, studenti pokušavaju da prepoznaju ambijente gradeći u njima neke od scena. Pet instalacija čine dramaturšku celinu, suočavajući publiku sa univerzalnim pitanjima strahova, vrednosti i ideala.