SUSRETI SA AUTORIMA
Moderatorke: Milena i Jelena Bogavac

 

nebo nad bitefom

NEBO NAD BITEFOM
Autori: Vesna Bogunović, Bojana Andrić, Petar Đinović, Lazar Sakan

 

 

kongres

28. KONGRES MEĐUNARODNOG UDRUŽENJA POZORIŠTNINH KRITIČARA (IATC-AICT)
Međunarodna Konferencija, Nagrada Thalia, Showcase

 

bitef na filmu

BITEF NA FILMU
Pola veka Bitefa – 40 godina Bitefa na Filmu
Urednica: Vera Konjović

 

polifonija

BITEF POLIFONIJA
17 Bitef Polifonija 16 – Odoleti mahnitosti
Programski odbor: Boris Čakširan, Diana Kržanić Tepavac, Igor Koruga, Irena Ristić, Lidija Antonović, Ljubica Beljanski Ristić i Sanja Krsmanović Tasić

 

bitef mapa

KONFERENCIJA BITEF I KULTURNA DIPLOMATIJA: POZORIŠTE I GEOPOLITIKA
Predsedavajuća: dr Milena Dragićević Šešić

 

konferencija 1

KONFERENCIJA AUTOBIOGRAFIJA KAO PERFORMANS: IZMEĐU BIOSA I NJEGOVE PERFORMATIVNE REPREZENTACIJE
Predsedavajuća: red. prof. Ivana Vujić

 

cirkobalkana

CIRKOBALKANA 4
Festival Savremenog Cirkusa
Cirkusfera (Beograd) i Cirkorama (Zagreb)

 

amfiteatar

BITEF AMFITEATAR
SCENska LABoratorija- studija slučaja Bitef, Projekat Pravda, Projekat Pozorište i psiha

 

 

biblioteka

BITEF BIBLIOTEKA
Izdavačke kuće Clio, Orion Art i Stanica – Servis za savremeni ples

 

Encyclopédie de la Parole

Radionica kolektiva „Enciklopedija reči“
“YOU `RE TALKING TO ME?”
Voditelji: Elise Simonet, Olivier Normand

 

afterten

AFTER TEN
Urednica: Slavica Hinić