Bitef teatar – direkcija

Terazije 29/I
11000 Beograd
Srbija

Telefon:
+381 11 32 43 108
+381 11 32 43 109

Faks:
+381 11 33 46 917
+381 11 32 36 234

E-mail:

bitef@bitef.rs

Festivalski centar

Adresa: Andrićev venac 2

Telefon: + 381 11 41 17 788