konferencija1

foto: Đorđe Tomić

Bitef i Laboratorija izvođačkih umetnosti, Fakultet dramskih umetnosti Beograd

Konferencija Autobiografija kao performans: između biosa i njegove performativne reprezentacije

Predsedavajuća: Red. prof.Ivana Vujić

Ponedeljak, 26. septembar, Jugoslovenska kinoteka, Uzun Mirkova 1

Biti svoj, biti prisutan

Konferencija Autobiografija kao performans ispituje teme auto/biografije i identiteta, produkciju i recepciju autobiografije kao performansa i njenu vezu sa savremenom slikom sveta. Konferencija će kroz praksu i teoriju ispitati složenost i značaj autobiografskog performansa za kvir, postkolonijalni i postmoderni diskurs. Praktičnim izvođenjima, video-dokumentima i predavanjima, istražićemo iskustvo i predstavljanje ličnog JA: autobiografski performans kao snažno oružje otpora i za izvođača i za gledaoca. Antonen Arto kaže: „Pozorište je stanje, mesto, tačka u kojoj se može razumeti anatomija čoveka; Poznavanje anatomije čoveka može izlečiti i odrediti život (…) Nebo još može da nam se sruši na glavu i pozorište je zato i stvoreno.“

U predstavi No pozorišta postoje tri osnovna elementa: Koža, Meso i Kost. Gotovo nikad nije moguće naći sve troje odjednom u istom glumcu. Ali izvođač autobiografskog performansa pronalazi i Kožu i Meso i Kost i velikodušno nam ih nudi. Sposobnost pružanja otpora čini, kako izvođače solo performansa, tako i gledaoce, prisutnim. Tokom konferencije, istražujući rad Tadeuša Kantora, istražujemo i sledeći prostor: „Na sceni sam. Ja neću biti glumac. Ipak, delovi moga života postaće ready-made objekti. Svake večeri, ritual i žrtvovanje izvodiće se ovde.“

Kroz svoje predavače, kroz svoje izvođače i kroz svoju publiku, ova konferencijaodaće poštovanje hiljadama performera koji su tokom pedeset godina Bitefa činili otpor i činili prisutnost.

Osećamo se počastvovanim što ćemo kroz performanse Konstantina Bunuševca, Neše Paripovića, Nenada Rackovića, Saše Markovića Mikroba, Adama Pantića, Dijane Milošević, ispitati i uputiti i istraživače i pozorišne stvaraoce i pozorišnu publiku da sami preispitaju sopstvenu sposobnost pružanja otpora ili, kako bi Kinezi rekli – kung fua, ili kako bismo mi to rekli – biti svoj i biti prisutan.

Ivana Vujić

Program:

10:00 – 10:15 Otvaranje konferencije, uvodna reč:

–          Konstantin Bunuševac, multimedijalni umetnik, Srbija

–          Red. prof. Ivana Vujić,FDU Beograd, Srbija

10:15

I sesija Prostor ličnog JA između iskustva i predstavljanja

Predsedavajući: Mr Aida Bukvić i Jelena Bogavac

–          Dr Nina Kiralji, teatrološkinja, Mađarska: Tadeuš Kantor – reditelj kao hibridni vizuelni umetnik na sceni

–          Dr Tim Vajt, Univerzitet u Vorviku, Velika Britanija: Život izmeren kafenim kašičicama

–          Neša Paripović, vizuelni umetnik, Srbija: film: N.P. (1977),trajanje: 25’

–          Dr Branislav Dimitrijević, Visoka škola za likovnu i primenjenu umetnost u Beogradu, Srbija: Od prvog do neodređenog lica

11:25

II sesija Istorija i vreme ispovesti

Predsedavajući: Dr Branislav Dimitrijević i Milena Bogavac

–          Dr Nina Živančević, Univerzitet Pariz 8, Francuska/Srbija – Severnoamerički avangardni performans: autobiografija u poetskom performansu od „Plivati u Kambodžu“ Spoldinga Greja, „Tabu priča“ Karen Finli i „Loše reputacije“ Peni Arkejd do „Medeje“ Etila Ajkelbergera

–          Stefanet Vandevil, Univerzitet Pariz 8, Francuska: Living Teatar i moja uloga u kreiranju umetničkih odseka na Eksperimentalnom univerzitetu u Vensenu

–          Dr um. Adam Pantić, FLU Beograd, Srbija: instalacija Mira i Mile,trajanje 30’

13:00

III sesija Individualne subverzivne izvođačke prakse – samo svoj

Predsedavajuće: Mirjana Ognjanović i red. prof.Ivana Vujić

–          Darka Radosavljević Vasiljević, istoričarka umetnosti, Remont, Srbija: Saša Marković Mikrob

–          Miroslav Karić i Saša Janjić, istoričari umetnosti, Remont, Srbija: Nenad Racković

–          Milica Tomić i Saša Marković, vizuelni umetnici, Srbija: film Od socijalizma do kapitalizma i nazad, trajanje: 30’

–          Diskusija

14:15

IV sesija Između postdramskog teatra i performansa – spisateljice na sceni

Predsedavajuće: Dr Nina Živančević i dr Nina Kiralji

–          Tamara Bijelić, dramaturškinja, Srbija: Između postdramskog teatra i performansa – spisateljice na sceni

–          Milena Bogavac, dramaturškinja, Srbija: Ja sam fikcija

–          Simona Semenič, dramaturškinja, Slovenija: Ja, zašto?

–          Jelena Bogavac, rediteljka, Srbija: Igrati biografiju

–          Snežana Golubović, dramaturškinja, Srbija/ Nemačka: Moja lična azbuka

15:30

V sesija Lično JA i građenje prisutnosti

Predsedavajući: Dr um. Adam Pantić i Dijana Milošević, Srbija

–          Katalin Ladik, pesnikinja, glumica, performerka, Srbija/Mađarska: Feminizam i autoperformans

–          Dr Milan Mađarev, teatrolog, Srbija: Autobiografski elementi u teatru pokreta Jožefa Nađa

–          Mirjana Ognjanović, prevoditeljka, književnica, Srbija: Paolo Sorentino = Poni Sagoda = Toni Servilo

–          Prof. mr Aida Bukvić, Akademija dramskih umjetnosti Zagreb, Hrvatska: Lično JA i izgradnja karaktera

–          Slavenka Milovanović, dramaturškinja, Srbija: Život Bitef festivala kao naša performativna biografija

–          Konstantin Bunuševac, multimedijalni umetnik, Srbija: autobiografski performans Kosta, trajanje: 30’

17:15 Diskusija

18:30

VI sesija Ja/istina/iskustvo/identitet

Predsedavajući: Miroslav Karić i Saša Janjić

–          Dijana Milošević, rediteljka, DAH teatar, Srbija: performans 25 čaša vina, trajanje: 30’

19:00 – 19:15 Teze za sintezu i zatvaranje konferencije, Red.prof. Ivana Vujić

Save