speaker
Ivan Medenica
Umetnički direktor

speaker
Ivan Medenica
Artistic Director

speaker
Anja Suša
Curator

speaker
Jelena Knežević
Executive director

speaker
Ivan Medenica
Umetnički direktor

speaker
Anja Suša
Selektorka

speaker
Anja Suša
Selektorka