Odbor 49 Bitefa 15
Aleksandar Antić, predsednik
Goran Jevtić
Ivan Medenica
Jovica Budimir
Milena Depolo

Žiri 49 Bitefa 15
Mirjana Karanović, predsednica
Agnieszka Jakimiak
Žarko Laušević
Stefan Blaeske
Thomas Walgrave

Direktor
Miloš Latinović

Selektorka
Anja Suša

Izvršna direktorka
Jelena Knežević

Izvršna producentkinja glavnog programa
Aleksandra Delić

Tehnički direktor
Mile Buturović

Koordinator tehnike
Milorad Jovanović

Koordinatorka pratećih programa
Milja Vuković

Moderatori Razgovora sa publikom
Milena Bogavac, Jelena Bogavac, Dejan Sretenović, Olga Dimitrijević

Urednica Bitefa na filmu
Vera Konjović

Urednice Bitef polifonije
Sanja Krsmanović-Tasić, Irena Ristić

Urednik programa Sterijino pozorje na Bitefu
Ivan Medenica

Urednice programa Bitef zona
Vesna Bogunović, Jelena Stojanović

Urednica After Ten programa
Slavica Hinić

Marketing
Anđelka Janković, Jovana Janjić

Odnosi s javnošću
Jelena Bogavac, Slavica Hinić, Sanja Ljumović

Protokol
Dragana Doroslovac

Služba za goste
Milja Vuković

Prodaja karata
Dajana Nikolić, Tamara Pović

Vođe trupa
Branko Gerasimović, Dragana Jovović, Ivana Damnjanović, Janko Dimitrijević, Mina Padežanin

Služba tehnike i logistike
Jovana Janjić, Miodrag Lazović, Ljubomir Radivojević, Borivoje Andrejević, Nikola Borlja, Maja Ćuk

Vizuelni identitet
New Moment New Idea Company
Žarko Sakan, generalni direktor
Jasmina Nikolić, direktorka za odnose s klijentima
Milena Vajović, koordinatorka projekta
Ivan Savić, autor vizuelnog identiteta

Vesna Pavlović, autorka fotografije

Katalog
Milena Bogavac, urednica
Anja Suša, odgovorna urednica
Slavica Dolašević, grafička dizajnerka
Mirka Janković, Vera Konjović, Vesna Radovanović, prevoditeljke
Borivoj Gerzić, lektor za srpski jezik
Vesna Radovanović, lektorka za engleski jezik

Veb sajt
Vesna Bogunović, urednica
Nenad Šugić, administrator

Blog
Jelena Bogavac, urednica
Vesna Radovanović, prevoditeljka
Igor Marković, grafički urednik

Foto, video i audio dokumentacija
Jelena Janković, Sonja Žugić, Jovo Marjanović, Milan Mihajlović – Caci, Dragan Stevanović, Petar Marić

Finansijska služba
Slađana Milovanović, šefica računovodstva
Aleksandra Cvetković, organizatorka finansija
Spomenka Patković, knjigovođa i blagajnica

Pravna služba
Nenad Darić, sekretar
Lidija Kostelac, poslovna sekretarka

Informacione tehnologije
Nenad Šugić, sistem administrator

Ostali saradnici/ce
Srećko Ivanović, Srđan Ivanović, Ivan Delić, Aleksandar Dunjić, Pero Gligorić, Bratislava Jovanović

Volonteri/ke
Marketing: Aleksandra Babić, Bisenija Mrdaković
Redakcija bloga: Aleksandra Babić, Attila Antal, Đorđe Živadinović Grgur, Zvonimir Peranić, Jovana Mijović, Nataša Radulović, Ružica Anja Tadić, Tamara Bijelić
Glavni program: Antonela Bijelić, Teodora Bosanac, Nađa Milosavljević,
Prateći program i služba za goste: Mina Korać
Bitef zona: Bisenija Mrdaković, Jelena Anđelković, Ana Ćirilović, Rajko Đukić
Arhiva: Aleksandra Arsenijević (BG praksa 2015)