Event

Bitef > Bitef Festival > SVITA BR. 2

SVITA BR. 2

29/09/2016
19:30 - 20:55

Pozorište na Terazijama

Speaker:
Koncept: kolektiv „Enciklopedija reči“ i Žoris Lakost, Kompozitor i reditelj: Žoris Lakost

SVITA BR. 2

Ešel 1:1, Pariz, Francuska

Koncept: kolektiv „Enciklopedija reči“ i Žoris Lakost;

Kompozitor i reditelj: Žoris Lakost

29. septembar, 19:30

POZORIŠTE NA TERAZIJAMA

Trajanje: 1h 25’

Muzika: Pierre-Yves Macé

Asistent i saradnik: Elise Simonet

Treneri glasa: Valérie Philippin, Vincent Leterme

Dikcija:  Azhar Abbas, Amalia Alba Vergara, Mithkal Alzghair, Sabine Macher, Soren Stecher-Rasmussen, Ayako Terauchi Besson

Arhivisti na projektu: Constantin Alexandrakis, Mithkal Alzghair, Ryusei Asahina, Adrien Bardi Bienenstock, Judith Blankenberg, Guiseppe Chico, Manuel Coursin, David-Alexandre Guéniot, Léo Gobin, Haeju Kim, Monika Kowolik, Federico Paino, Pauline Simon, Ayako Terauchi Besson, Helene Roolf, Anneke Lacoste, Max Turnheim, Nicolas Mélard, Tanja Jensen, Ling Zhu, Valerie Louys, Frederic Danos, Barbara Matijevic, Vladimir Kudryavtsev, Olivier Normand, Nuno Lucas

Dizajn svetla i videa, tehnički menadžer: Florian Leduc

Zvuk: Stéphane Leclercq

Kostim: Ling Zhu

Video-kodiranje : Thomas Köppel

Video-asistentkinja: Diane Blondeau

Prevodi – Menadžerka projekta: Marie Trincaretto

Lektura i korektura: Julie Etienne

Učestvuju: Vladimir Kudryavtsev, Emmanuelle Lafon, Nuno Lucas, Barbara Matijevic, Olivier Normand

Produkcija i administracija: Dominique Bouchot, Marc Pérennès

Razvoj projekta: Judith Martin / Ligne Directe

Koproducenti:  T2G Théâtre de Gennevilliers/Festival d’Automne à Paris, Asian Culture Complex – Asian Arts Theater Gwangju, Kunstenfestivaldesarts, Théâtre Vidy-Lausanne, Steirischer Herbst Festival, Théâtre Agora-Seinendan, La Villette –  résidences d’artistes 2015, Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine, Rotterdamse Schouwburg

Podrška i pomoć : Creative Europe Program, l’Institut Français (Théâtre Export, CIRCLES programmes), Nouveau Théâtre de Montreuil, Residence program of l’Usine, Scène conventionnée (Tournefeuille)

Fotografije: Jose Caldeira, Bea Borgers

REČ SELEKTORA:

Predstava Svita br. 2 može da asocira, i po naslovu i po konceptu „performativa“ koji se u njemu razvija, na čuveni esej Džona Ostina „Kako delovati rečima“. U okviru višegodišnjeg projekta Enciklopedija reči, grupa izuzetno predanih istraživača sakuplja, sortira i arhivira brojne reči koje su, u različitim kontekstima, bile stvarno izgovorene. U ovoj predstavi, čiji je autor Žoris Lakost, neki od tih govora su, na vrlo originalan način, muzički orkestrirani, te su, zaista, postali snažni performativni iskazi – reči kojima se „radi stvar“. Te reči nisu pretvorene u neke klasične dramske strukture – dijaloge i monologe – već se iz njih, samo auditivnom formom, izvlače svi njihovi bezbrojni potencijali – emocionalni, politički, humorni… U izvođenju kvinteta sjajnih performera, ovo postaje izuzetno pametan, sofisticiran i uzbudljiv teatar koji se vraća iskonskoj snazi ove umetnosti – snazi izgovorene reči.

O PREDSTAVI:

Enciklopedija reči je umetnički projekat koji istražuje izgovorenu reč u svim njenim formama. Od 2007. godine, grupa muzičara, pesnika, reditelja, vizuelnih umetnika, glumaca, sociolingvista i kustosa sakuplja različite vrste zapisa reči i zavodi ih na internet-sajtu prema njihovim karakteristikama kakve su, na primer, kadentnost, horalnost, naglašenost, saturacija ili melodičnost. Putem ove kolekcije, Enciklopedija reči stvara kompozicije, performanse i predstave, predavanja, igre i izložbe.

Enciklopedija reči je 2013. godine inicirala ciklus od četiri „horske svite“ zasnovane na jednom principu: živoj reprodukciji dokumenata iz audio kolekcije.

Svita br. 2 je, razume se, jedan od četiri dela ciklusa.

O AUTORU:

ŽORIS LAKOST rođen je 1973. godine, a živi i radi u Parizu. Od 1996. piše za pozorište i radio, a od 2003. i nastupa. Između 2007. i 2009. godine, radio je kao jedan od direktora Les Laboratoires d’Aubervilliers. Crpeći inspiraciju iz književnosti, pozorišta, plesa, vizuelnih umetnosti, muzike, poezije zvuka, njegov rad uvek prate ozbiljna istraživanja. Inicirao je dva grupna projekta: W 2004. godine i Enciklopediju reči 2007. godine. Godine 2009. započeo je i projekat Hipnografija, koji se bavi istraživanjem umetničkog korišćenja hipnoze.

IZVODI IZ KRITIKA:

„Žoris Lakost je veliki dečak za koga nikad ne biste rekli da ima četrdeset dve godine, a kome je jednog dana na pamet pala genijalna ideju koju sâm tumači rečima: ‘Pišem pomoću nađenih predmeta.’ Nađeni predmeti su, u ovom slučaju, hiljade, milioni, milijarde reči koje putuju našim svetom i kroz nas, koje neprestano bruje, mešaju se, preklapaju, suprotstavljaju, reči mržnje i ljubavi, rata i mira, osvajanja i stvaranja intimnih teritorija… Originalno, uzbudljivo, dirljivo… Ipak, od te polifonije sveta je tek trebalo stvoriti ’pravu’ predstavu, a upravo se tu pokazalo umeće Žorisa Lakosta, koji se, unutar svoje lične forme, suptilno igra s kodovima teatralnosti. U Sviti br. 2 ima drame, tragedije i komedije koje dolaze iz našeg sveta, sa svim svojim katastrofama, konfliktima, apsurdima, bitkama i spasonosnim ishodima.“

Fabienne Darge, Le Monde

„Vrtoglavica mnogostrukosti u jedinstvu. Nastala u Briselu, predstava je već obišla Koreju, SAD, i tek se vratila iz Holandije. Na sceni ima pet osoba koje stoje za govornicom ili bez nje. Igra tela (ruku, trupa) je izražena, rad na rekonstituisanju-pokretanju govora je izrazito muzikalan uz jednu vrstu stalne tenzije. Najčešće se radi o aktivnim rečima. O osvajanju nekog naroda, nekog srca, ubeđivanju, pridobijanju, uveravanju, pokoravanju.“

Jean-Pierre Thibaudat, Mediapart

„Pominjanjem aktuelnih događaja, intimnog, stavljanjem u istu ravan epskog i nebitnog, Žoris Lakost stvara predstavu koja se obraća kako semiotičarima tako i tinejdžerima, koja se zasniva kako na čvrstim teoretskim znanjima tako i na sveopštem skupu gluposti sa interneta. Ukratko, to je ’zvučni portret našeg doba’, počevši od njegovih načina funkcionisanja pa sve do opšteprisutnih diskursa.“

Clémentine Gallot, Liberation