Event

Bitef > Bitef Festival > SAMO MOJE

SAMO MOJE

29/09/2016
21:30 - 22:20

Bitef teatar

Speaker:
Autori: Ana Dubljević i Igor Koruga

SAMO MOJE

Stanica Servis za savremeni ples, Beograd, Srbija

Autori: Ana Dubljević, Igor Koruga

29. septembar, 21:30

BITEF TEATAR

Trajanje: 50’

Scenski prostor: Siniša Ilić

Izrada scenskog prostora: Karkatag kolektiv

Dizajn: Katarina Popović

Muzika: Darja Janošević

Produkcija: Ksenija Đurović

Odnosi s javnošću: Sanja Ljumović

Učestvuju: Ana Dubljević, Igor Koruga

Fotografije: Vladimir Opsenica

REČ SELEKTORA:

Misija Bitefa izvesno nije samo predstavljanje vrhunskih dometa svetske festivalske produkcije već i promocija projekata s nezavisne scene, onda kada oni ostvare najviše umetničke standarde; taj zadatak dobija još veću težinu kada je reč o domaćim autorima, i to mladim. Svi ovi parametri zadovoljeni su u izuzetnoj predstavi konceptualnog plesa Samo moje. Stešnjeni u zatvorenoj, klaustrofobičnoj kutiji, Dubljević i Koruga neprestano ispituju zidove te svoje fizičke i duhovne tamnice, i to na jedan znakovno upečatljiv i ujedno čulno uznemirujuć način. Oni pokušavaju da jezički artikulišu svoje stanje koje snažno emanira već ovakva njihova scenska akcija, ali u tome doživljavaju neuspeh: zašto nije moguće reći šta nas muči, zašto nas društvo sprečava da kažemo da smo depresivni…? Predstava se, ipak, završava katarzično, izlaz iz tamnice postoji, a mogući su i novi oblici zajedništva: oni koji su imanentni samo teatru kao mestu trenutnog, neposrednog i taktilnog susreta i razmene.

O PREDSTAVI:

Tokom poslednjih pet godina Ana i Igor su kontinuirano umetnički sarađivali kroz nekoliko projekata, istražujući različite teme kroz polje koreografije i plesa: opstanak i ulogu javnog govora u današnjem kapitalističkom društvu, položaj i prava osoba s retkim bolestima u Srbiji, društveni položaj umetnika nove generacije u oblasti savremenog plesa; istraživanje uslova privremenosti kao osnovnih uslova rada i egzistencije na današnjem umetničkom tržištu, itd. Na formalnom planu bave se analizom koreografije u sferi nematerijalne forme – jezika, proizvodeći ,,jezičku koreografiju“ kao prošireni oblik scenskog izražaja. Kroz dosadašnju saradnju realizovali su predstave: Practice what you Pitch! (2013), Expose (2013/2014), Na traci / Streamlined (2014/2015); Temporaries (2011–2013) u saradnji sa još četvoro lokalnih koreografa iz Beograda. Samo moje se bavi istraživanjem tzv. ,,negativnih osećanja“ pojedinca kao nezanemarljivim odlikama današnjeg svakodnevnog života kapitalističkog društva. Inspiracija za istraživanje, pored ličnih iskustava autora, potiče iz rada američke teoretičarke Ann Cvetkovich, koja tretira ova emotivna stanja pre kao društvene i kulturološke označitelje nego kao medicinska stanja pojedinca. Rad podržava javno priznavanje ovakvih osećanja na kolektivnom nivou, kao potencijalno polazište za stvaranje novih oblika zajedništva, solidarnosti i društveno-političnog delovanja.

O AUTORIMA:

ANA DUBLJEVIĆ je izvođačica i autorka u polju plesa, koreografije i koreografije kao proširene prakse. Njeni umetnički interesi su okrenuti ka plesu koncepata, pitanja, odnosa, jezika i tela. Fokusira svoj rad na pitanje političnosti, s jedne strane umetnosti i umetničkog dela, i sa druge strane političnosti naših svakodnevnih individualnih i kolektivnih životâ, danas. Ana Dubljević je aktivna članica Stanice, servisa za savremeni ples. Završila je Višu školu likovnih i primenjenih umetnosti u Beogradu i osnovnu obuku za instruktorku joge. Ove godine uspešno završava prvu godinu master studija koreografije i performansa u Gisenu, Nemačka. Njen obrazovni i umetnički razvoj u domenu savremenog plesa i koreografije realizovan je kroz različite vaninstitucionalne platforme. Kao izvođačica, Ana je radila sa domaćim koreografkinjama: Dalijom Aćin, Isidorom Stanišić i Svetlanom Đurović; rediteljima: Aleksandrom Popovskim i Anđelkom Nikolić, i učestvovala u različitim nagrađivanim predstavama među kojima su Metamorfoze JDP-a, Radnici umiru pevajući Hartefakt fonda i Bitef Teatra i Knjiga Lutanja Malog pozorišta „Duško Radović“. U svom koreografskom radu, koji obuhvata autorske i koautorske predstave Ono, Kod Ane za šankom, Predstava, AEIOU – Idemo ispočetka,  Privremenici, Expose, Na traci i Koreoerotikon, Ana se, između ostalog, bavi pitanjima umetničkih kolaboracija i interesuje se za istraživanje različitih načina umetničkog stvaralaštva u nehijerarhijskim strukturama.

IGOR KORUGA radi u oblasti savremenih izvođačkih umetnosti (ples i koreografija). Diplomirao je na master studijama na odseku Solo/Dance/Authorship (SODA) Univerziteta umetnosti i Edukativnom plesnom centru (HZT) u Berlinu, kao i iz etnologije i antropologije na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Bio je stipendista plesnih edukativnih programa Nomad Dance Academy i DanceWeb, kao i plesne stipendije Kancelarije gradonačelnika Berlina. Igor je od 2006. godine aktivni član organizacije Stanica – Servis za savremeni ples, u Beogradu. Od 2015. godine radi kao docent na Institutu za umetničku igru u Beogradu. Kao koreograf i izvođač, učestvovao je u brojnim umetničkim rezidencijama i platformama na lokalnom, regionalnom i međunarodnom planu (Le Centre chorégraphique national de Montpellier; KulturKontakt, Beč; TanzFabrik Berlin, itd.). Kao izvođač, koreograf i dramaturg radio je u okviru brojnih pozorišta i kulturnih organizacija – Narodno Pozorište, Beograd; Bitef Teatar, Beograd; Dansens Hus, Stokholm; Tanz Quartier / Museum Quartier, Beč; Trafo, Budimpešta; DOCK11, Ufer-studios, Hebbel am Ufer (HAU) Berlin; Weld, Stokholm; Trafo Theatre, Budimpešta, itd. Sarađivao je sa umetnicima kao što su Jeremy Wade, Jared Gradinger, Liz Rosenfeld, Anna Koch, Christine de Smedt, Ezster Salamon, Willy Prager, Sonja Pregrad, Nina Kurtela, itd.

IZVOD IZ KRITIKE:

„Mladi koreografsko-plesni tandem Ana Dubljević i Igor Koruga javno su ’progovorili’ o svojim negativnim osećanjima – kao mladih umetnika koji rade u surovim prekarijatskim uslovima. Tako je nastala […] retko mudra, estetski besprekorno pročišćena, sofisticirana i duhovita, te emocionalno snažna i iskrena predstava nezavisne scene savremenog plesa – Samo moje.“

Ivan Medenica, NIN