Event

Bitef > Bitef Festival > AMBASADOR: NEMAČKO-AFRIČKI KOMAD SA PEVANJEM

AMBASADOR: NEMAČKO-AFRIČKI KOMAD SA PEVANJEM

27/09/2016
21:30 - 23:20

Dom omladine Beograda, Velika sala

Speaker:
Režija: Gintersdorfer/Klasen

AMBASADOR: NEMAČKO-AFRIČKI KOMAD SA PEVANJEM

Produkcija Gintersdorfer/Klasen, Berlin, Nemačka

Autori: Gintersdorfer/Klasen

27. septembar, 21:30

DOM OMLADINE BEOGRADA

VELIKA SALA

Trajanje: 1h 50’

Koautori teksta:  Gintersdorfer/Klassen sa izvođačima

Režija: Monika Gintersdorfer

Koreografija: tim i posebno: Jule Flierl, Gotta Depri, Eric Taregue, Franck Edmond Yao

Kompozitori: Ted Gaier, Hauke Heumann, Eric Taregue, Tucké Royale,  Hans Unstern

Scenografija: Knut Klassen

Kostim: Knut Klassen, Marc Aschenbrenner

U saradnji sa: HAU Hebbel am Ufer, Kampnagel Hamburg, FFT Düsseldorf.

Uz podršku: Hauptstadtkulturfonds and Elbkulturfonds der Hamburger Kulturbehörd

Fotografije: Knut Klassen

REČ SELEKTORA:

Vrlo duhovit naslov ove predstave istovremeno ukazuje i na njen sadržaj i na njenu formu. Najširi tematski okvir svodi se na licemernu politiku velikih zapadnih sila prema autokratskim režimima u Africi, a koja varira od pomoći civilnom društvu do prodaje oružja. Ovoj ozbiljnoj društvenoj kritici autori predstave pristupaju na relaksirani način, vrlo duhovito, u vidu svojevrsnog „raštimovanog“ džem-sešna koji spaja ples, koncert, performans. U predstavi s naglašenom pop-kulturnom i čak treš estetikom, učestvuju iskusni nemački muzičari, mladi plesači/performeri iz nekoliko afričkih zemalja i, da kuriozitet bude veći, jedna od vodećih nemačkih glumica, An Tismer, poznata publici Bitefa kao Nora iz Ostermajerove režije čuvenog Ibzenovog komada, a koja je u potpunosti napustila institucionalnu scenu i sada nastupa samo na vaninstitucionalnoj.

O PREDSTAVI:

Predstava prati biografije bivših nemačkih diplomata u Africi, obogaćene uobičajenim repertoarom filmskih mjuzikala Žaka Demija, koje karakteriše „srećna nostalgija“. Protagonisti preuzimaju status ambasadora, često menjajući uloge i perspektive, zamagljujući razliku između stvarnosti i fikcije. Ovaj diskurs postkolonijalnih perspektiva i kritičkog istraživanja prošlosti zasnovan je na stvarnim susretima s nemačkim ambasadorima koji su služili u Sijera Leoneu, Liberiji, Gvineji i Obali Slonovače. Dva glavna ambasadora razvijaju veoma različite strategije ponašanja u specifičnim situacijama kroz koje prolaze u Africi. Tim muzičara i performera iz Obale Slonovače transformiše narative moći i jalovosti diplomata, njihovu rezervisanost i umešanost u razne spekulacije; ambasador prerasta u drznika koji mora da se bori za simpatije i pažnju u „domovini“.  Ansambli glumaca iz Obale Slonovače i Nemačke, performeri i muzičari, pristupaju obema biografijama na anarhičan način. Neprekidnim menjanjem uloga i perspektiva oni omogućavaju konstantno prožimanje stvarnosti i fikcije. Mnogo je plesa i pevanja, kao i prevođenja, sa jednog jezika na drugi, iz jedne kulture u drugu, iz jednog referentnog okvira, jednog sveta u drugi. Odgovor na pitanje ko tu koga predstavlja može se promeniti svakog trenutka. Priče o moći i bespomoćnosti, distanciranosti i upletenosti, pretvaraju se u briljantnu, spekulativnu igru. A ambasador se sve više pretvara u prostor za projekcije drugih, dok pregovara s raznim mračnim političarima i vojnim liderima i biva poražen od brutalne realnosti nacionalizma i megalomanije.

O AUTORIMA:

GINTERSDORFER i KLASEN sarađuju od 2005. godine na razvoju zajedničkih projekata u kojima se prevashodno bave životnim strategijama i formama izražavanja, koje suočavaju sa sopstvenim strategijama i estetikom. Mešovitom timu, koji se sastoji od umetnika iz Nemačke i Obale Slonovače, često se priključuju gosti iz raznih drugih zemalja. Sve je ono što jeste. Ovde se ne radi o fikciji ili simbolizmu, niti o tekstu, drami ili materijalu. Oni pokušavaju da ostvare direktan prelaz iz života u pozorište i iz pozorišta/performansa u život.

IZVODI IZ KRITIKA:

„Središnja tema su postkolonijane veze severa i juga, veze između izrazito sređene Nemačke sa jedne strane i Gvineje, Sijera Leonea, Liberije i Obale Slonovače, koje su rastrzane državnim udarima i političkim igrama moći, sa druge. Te pozicije moći i te razlike, kao uostalom, i sam oblik koji poprimaju, ne samo što prikazuju sunovrat savremene istorije zapadne Afrike, već predstavljaju i polaznu tačku predstave Ambasador.“

Elena Liebenstein, Unruhe im Oberrang

„Ono što je ovde najvažnije i najuzbudljivije jeste, naime, to što je sav materijal sakupljen iz neposredne realnosti i ugrađen u jedan krajnje zanimljiv scenski narativ kom je prethodilo detaljno istraživanje, a koje se bavi mogućnošću međunarodnog razumevanja u uslovima realpolitike.“

Sophie Diesselhorst, nachtkritik.de