29. septembar PROGRAM

13:00 Ustanova kulture  „Vuk Karadžić“, Scena Kult

Teatar MIMART, Beograd, Srbija

Kako smo prevarili Mefista

Koncept: Nela Antonović

Trajanje: 60’

Autori /saradnici /učesnici: Katarina Orlandić, Minja Bogavac, Nina Petrov, Nikola Vranić, Anja Nikolić, Rade Obradović, Ana Bastać Dimitrijević, Saša Dobrohotov, Ivan Radovani i drugi

Dramaturgija: Filip Jokanović i publika

Dizajn scene: Lidija Antonović

Rekvizite: MIMART

Muzika: Teodora Sarić (saksofon i frula), Predrag Radovančević (dizajn zvuka)

Kostim: Lara Popović i Anđelija Marković

Tehnika: Pera Kalinić i Milomir Džuver

Produkcija: Teatar Mimart i UK VUK

Projekat podržali: UK VUK i CEDEUM

Koncept je nastao kao izazov da, kroz interakciju publike i izvođača, istražimo tri autora – tri dela fantastike: Orvel – 1984, Zamjatin – Mi i Gete – Faust. Projekat se bavi aktuelnim temama preispitivanja koncepta slobode u budućem vremenu, gde se u otvorenom procesu postavljaju pitanja, od kojih zavisi raspored scena i dinamika izvođenja.

Nakon predstave: ASSITEJ dijalozi – razgovori mladih pozorišnih teoretičara i kritičara sa publikom.

17:00 Kulturni centar REX

ERGstatus, Beograd, Srbija

Bajke kad zaćute

Autor: Boris Čakširan

Autori i saradnici: Marko Pejović, Jovana Rakić, Vera Jovanović / Marija Marković

Izvođenje: Jana Milenković, Nataša Šmelc, Stojan Simić i mladi učesnici u istraživanju

Dramaturgija: Marko Pejović

Tehnika: Bojan Palikuća

Muzika: kolaž u obradi BCH

Produkcija: ERGstatus

Projekat podržali: KC REX, Stanica Servis za savremeni ples i CEDEUM

Projekat je posvećen istraživanju specifičnosti uticaja bajki na procese odrastanja, kao i na formiranje svesti i ponašanja kod odraslih ljudi. Ovaj fenomen se istražuje i kroz uticaj na društvo i socijalne okvire u kojima živimo, kao i na poseban uticaj na život i prihvatanje različitosti osoba sa invaliditetom i drugih marginalizovanih grupa, doživljaja drugačijeg i prihvatanja koncepta hijerarhijskog društva i sistema, i konačno sveta u kome živimo. Istraživanje je podeljeno u više celina i tema, kao što su: bajke i detinjstvo (formiranje slike sveta), uloga bajke u definisanju zla (definisanje zla i zloupotrebe), susret sa bajkom u životu odraslih (npr. američki san i mediji), kad bajke zaćute – životne bajke (surovost u realnom životu), posledice bajki (uticaji na mehanizme i sisteme u realnom životu). Učesnici u projektu i radionicama su članovi ERGstatusa i mladi učesnici u budućoj predstavi, koji će raditi u grupama na definisanju različitih koncepata i formi, kao bazičnog materijala za buduću predstavu. Ovi materijali će biti definisani i prezentovani u formi instalacije ili različitih performativnih praksi.

Trajanje: 60’

Nakon predstave: ASSITEJ dijalozi – razgovori mladih pozorišnih teoretičara i kritičara sa publikom