BITEF POLIFONIJA

28. Septembar

12:00 Ustanova kulture  „Parobrod“

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, Beograd, Srbija

NOVA VIŠEGLASJA I MNOGOZVUČNOSTI

Interaktivno otvaranje

Pozdravna reč: predstavnici Bitefa i Bitef Polifonije

Programski odbor 17. Bitef Polifonije Odoleti mahnitosti u interakciji s učesnicima i publikom: Boris Čakširan, Diana Kržanić Tepavac, Igor Koruga, Irena Ristić, Lidija Antonović, Ljubica Beljanski Ristić i Sanja Krsmanović Tasić

13:00 Ustanova kulture  „Parobrod“

ASSITEJ Srbija i CEDEM prezentuju

AKTUELNO U PROCESU – RADIONICE DRAME I POZORIŠTA U OBRAZOVANJU

Trajanje: 120’

ASSITEJ Srbija udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade, Beograd, Srbija

laclasse.com

Prezentacija autorskog projekta Lika Tartara

Autor i voditelj radionice: Lik Tartar, Francuska

Radionica je deo rezidencijalnog programa koju ASSITEJ Srbije sprovodi uz podršku Francuskog Instituta u Beogradu, Scènes d’enfance – ASSITEJ France i Sekretarijata za kulturu Grada Beograda.

Dramski pisac Lik Tartar iz Francuske predstaviće svoj trogodišnji projekat online rezidencijalnog programa za tinejdžere u čijem je središtu senzibilizacija učenika za teatar i pisanje dramskih tekstova. Program laclasse.com realizovan je u saradnji sa deset srednjih škola u Lionu i uključio je oko tri stotine učenika. Autor će predstaviti kako je vodio proces, prezentovati rezultate nastale kroz različite faze, kao i to kako je iz svega toga nastao njegov novi dramski tekst. Radionica je namenjena dramskim piscima, nastavnicima, dramskim pedagozima, studentima romanistike.

Simultani prevod: Iva Brdar.

CEDEUM sa organizacijama ApsArt i Hleb teatar, Beograd, Srbija

ZAJEDNIŠTVO

Voditeljke: Aleksandra Jelić i Sanja Krsmanović Tasić

Kako tokom jednog školskog časa podstaći srednjoškolce i osnovce da otvoreno progovore o vršnjačkom nasilju i zajednički promisle kako da se zaštite, prepoznaju i osude ovu pojavu u svom okruženju, koristeći se dramskim metodama, osnovna je tema ove radionice. Izvođenje dramskih scena koje su polazna tačka ove vrste rada, podeliće sa nama svoja iskustva iz škola i predstaviti rad na ovom projektu.

Projekat  „Zajedništvo“ podržala je EU, kao deo projekta Claim!Crossborder Citizens, Network for Peace, Intercommunal Reconciliation, and Human Security i tima “cn4hs”.

CEDEUM sa Nastavničkom platformom Kocka je bačena, Beograd, Srbija

SELICE

Moderator: Ljubica Beljanski Ristić

Voditelji: Jelena Stojiljković i Jasna Savić, Farmaceutsko-fizioterapeutska škola, Beograd; Dr Dragana Veljković Stanković, Filološki fakultet u Beogradu; Boris Čakširan, ERGstatus plesni teatar, i  Dražen Zacero i dr Ana Marjanović Shane, Chestnut Hill College, Filadelfija, SAD.

Prevodioci: Vuk Simić i Anđelija Jočić

Polazište radionice je nastavna jedinica „Selice“, kratka lirska pesma poznate srpske spisateljice Desanke Maksimović. Radionica otkriva temu migracija i migranata otvarajući pitanje aktuelizacije i transformacije postojeće prakse proučavanja književnih dela u nastavnom planu i programu koji se nudi srednjoškolcima. Radionica je namenjena nastavnicima književnosti, nastavnicima stručnih predmeta i stručnim saradnicima u srednjim školama i predstavlja nastavak i dalje širenje EU DICE projekta (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education, 2008–2011) čiji je nosilac u Srbiji bio CEDEUM, a Farmaceutsko-fizioterapeutska škola programski partner.

17:00 Pozorište lutaka PINOKIO

Dora Theater Company i Ma Company, Tokio, Japan

Woven/Ayanasu

Autor i reditelj: Kenjiro Otani / Kenđiro Otani

Muzika: Takuji

Trajanje: 75’

Izvođači: Kyoko Sato, Machiko Shozaki, Ryo Harada, Kazuya Furudate, Naoko Takeuchi, Masaki Haga

Neverbalna predstava za mladu publiku nastala je kroz istraživački proces na teme međusobnih odnosa i posledica katastrofalnog zemljotresa 2011. godine u Japanu. Ayanasu simbolizuje porodicu koja je nukleus svakog društva. Ključne reči za polazište predstave su svakodnevica, sinhronicitet, uniformnost, sećanje, usamljenost, žalost, presija, nada. Predstava nosi snažnu poruku o osnovnim i trajnim vrednostima koje se neguju u japanskom društvu, o snazi i značaju emocionalne stabilnosti pojedinca, njegovih odnosa sa svetom i načina na koji dolazi do nje – kroz zajedništvo.

Predstava je deo turneje koju organizuje ASSITEJ Srbija u saradnji sa Dora Theater Company i Ma Company i uz podršku Japan Foundation Performing Arts – Japan Programme for Europe i Tokyo Metropolitain Fund.

Menadžerka turneje: Jovana Savić

Nakon predstave slede ASSITEJ dijalozi – razgovori mladih pozorišnih teoretičara i kritičara sa publikom. Predstavi prethodi kreativna radionica fizičkog teatra Suočavanje sa društvenim tabuima u kojoj će autor Kenjiro Otani predstaviti metod i procesni rad u nastanku predstave Woven/Ayanasu. Radionica se održava 27. 09. 2016 u Domu omladine Beograda (DOB) – Sala Amerikana, s početkom u 11:00 časova.

Suočavanje sa društvenim tabuima

Radionica fizičkog teatra i prezentacija procesnog rada na predstavi Woven/Ayanasu

Autor i voditelj radionice: Kenđiro Otani / Kenjiro Otani, Japan

Trajanje: 4h, sa pauzom

Kenjiro Otani, glumac i reditelj iz Japana, predstavlja metod koji je koristio u nastajanju predstave Woven/Ayanasu. Radionica se bavi neverbalnim izražavanjem i fokusira na Viewpoints tehniku američkog fizičkog teatra, inspirisanu tradicionalnim japanskim pozorištem, a koja se ovde koristiti za istraživanje  tabu tema koje se obično izbegavaju, posebno u imaginativnom, neverbalnom teatru za decu i mlade. Učesnici sami tokom radionice ističu i istražuju teme o kojima se u društvu uglavnom ćuti. Radionica je namenjena mladim glumcima, rediteljima, dramskim pedagozima i studentima završnih godina osnovnih i master studija japanskog jezika i kulture.

ASSITEJ Srbije, udruženje za razvoj pozorišta za decu i mlade, Beograd, Srbija

ASSITEJ DIJALOZI – RAZGOVORI MLADIH POZORIŠNIH TEORETIČARA I KRITIČARA SA PUBLIKOM

naslanjaju se na već uspostavljenu praksu razgovora neposredno nakon predstave. Ovoga puta refleksija i razmena doživljenog na sceni odvija se između jednog mladog pozorišnog teoretičara i jednog gledaoca, i njihovog dijaloga sa publikom. Razgovori se beleže i predstavljaju okosnicu za pisanu recenziju, osvrt, esej koji će ASSITEJ u saradnji sa medijskim partnerima objavljivati u različitim formatima i tako dati svoj doprinos afirmaciji autora i razvoju kritike i ukazati na važnost teorijskih tekstova u pozorištu za decu i mlade.

Saradnica za medije: Tatjana Nikolić

Asistentkinja: Ana Vuković