26–28. septembar 2014.
B_TOUR BEOGRAD
Različita vremena i lokacije

*Detaljan program i sve informacije o B_Tour Festivalu u Beogradu na web stranici www.b-tour.org
Prijave za ture su na b-tour.org

Predotvaranje za učesnike i prijatelje festivala:
25. septembar, 20.00
Galerija KM8 | Urbani Inkubator, Savamala

Otvaranje:
26. septembar, 19.00
Kulturni centar Beograda (KCB)

Zatvaranje:
28. septembar, 22.00
Kc GRAD

B_Tour je organizacija iz Berlina koja se bavi vođenim turama-kao-umetničkim-strategijama.
B_Tour se koristi hibridnim oblicima umetnosti pružajući neke nove perspektive stanovnicima grada i šansu da budu inspirisani njima. Organizacija predstavlja godišnji festival koji ispituje trenutne potrebe urbanog života i kako umetnost može da se koristi kao sredstvo za pronalaženje mogućih odgovora na ove potrebe. B_Tour podstiče umetničko istraživanje u urbanim javnim prostorima primenom novih medijskih alata (tekstualne poruke, aplikacije, smart telefoni); suptilnih performativnih intervencija ili arhitektonskih i društvenih diskursa.

B – jer nije A. Jer je alternativa narativu konvencionalnih obilazaka.
B – jer se radi o ličnim biografijama i biografijama zajednice.
B –jer se probijaju granice između javnog i privatnog prostora.

B_Tour generiše interakciju između vodiča, publike i prostora. Na putu kroz neki javni prostor, vodič vodi publiku kroz specifičan narativ i stoga je on pripovedač koji tumači urbani prostor. B_Tour je svestan postojanja višestrukih narativa i istina i predstavlja se publici sa jednim od njih. B_Tour ne pruža PRAVU percepciju prostora. B_Tour je politički komad umetnosti jer inkubira društvenu uključenost i doživljava se kao poziv da se preispita i kritikuje okruženje u kojem boravimo.
B_Tour nije spektakl niti obuhvata konvencionalne turističke „alternativne gradske ture“. B_Tour teži suptilnom pristupu prema svom okruženju. Ova suptilnost i predusretljivost rezultat je lične veze Vodiča sa prostorom (njegovog umetničkog istraživanja, obrazovanja, lokaliteta, interesovanja i sl.)

Ko-produkcija: B_Tour Festival Berlin i 80|10 organizacija Beograd
www.b-tour.org www.8010.rs
Umetnički direktor B_Tour Festivala i projekt menadžer: Yael Sherill i Christin Prätor
B_Tour Beograd program koordinator i direktor 80|10 organizacije: Sara Brkić
B_Tour Beograd producenti: Neda Šorak, Bojana Milašinović, Andrija Dinulović
B_Tour Berlin produkcija: Sidsel Stenbek Andersen, Magdalena Milinković, Anne-Laure Robin, Gosia Szczepanik

Autori ovogodišnjeg vizuelnog identiteta B_Tour Festivala:
SILKSKRIN umetnički tim: Milica Pantelić, Željko Lončar, Nikola Korać, Natalija Dabić

Zahvalnost za veliku podršku dugujemo Kulturnom centru Beograda (KCB), Kulturnom centru Rex, UK Parobrod, Nova Iskra dizajn inkubatoru i Katedri za scenski dizajn na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu (Odeljenje za arhitekturu i urbanizam) i Turističkoj organizaciji Srbije. Zahvaljujemo se i na značajnoj pomoći Goethe Instituta i programa Urbanog Inkubatora, Kc Grada kao i Udruženja Distrikt 6, a posebno svim umetnicima za njihov doprinos programu festivala. Ovakva partnerstva stvaraju jake međunarodne mreže kreiranjem društveno angažovanog programa festivala, koji će biti od podjednake važnosti za partnere, umetnike i publiku.