post

Bitef > Bitef Festival > Vesti > Ko je ko > Ivan Medenica – Umetnički direktor

post cover

Ivan Medenica – Umetnički direktor

  • By aaron 
  • Category: Ko je ko 
  • Comments (0) 

Ivan Medenica (dr) rođen je u Beogradu. Paralelno je studirao filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu. Diplomirao je 1995. godine na Fakultetu dramskih umetnosti.

            Na grupi za teatrologiju poslediplomskih studija Fakulteta dramskih umetnosti, magistrirao je u februaru 2002. godine na temu Rekonstrukcija kao model rediteljskog tumačenja dramske klasike. Za potrebe svog magistarskog rada u dva navrata obavljao je naučna istraživanja u Parizu, na odseku za Pozorišne studije na univerzitetu Nova Sorbona, Pariz Tri. U julu 2006. doktorirao je na istom fakultetu na temu Aktuelizacija i dekonstrukcija kao modeli rediteljskog tumačenja dramske klasike. Magistarski i doktorski rad objedinio je u knjizi Klasika i njene maske: modeli u režiji dramske klasike (Sterijino pozorje, Novi Sad 2011).

           Još tokom studija počinje da radi na Fakultetu dramskih umetnosti na Katedri za Teoriju i Istoriju. Danas ima zvanje vanrednog profesora na predmetu Istorija svetske pozorišta i drame. Šef je katedre za Teoriju i Istoriju. Držao je predavanja o savremenom srpskom pozorištu i drami na prestižnoj School of Drama Univerziteta Yale, SAD (2009).

          Pored rada u nastavi, Ivan Medenica je aktivan i u naučno-istraživačkom radu u oblasti studija pozorišta. Objavljuje tekstove u zborniku naučnih radova FDU, u nacionalnoj i svetskoj periodici; objavljeni su mu članci na francuskom, engleskom, nemačkom, mađarskom, španskom, poljskom, slovačkom, rumunskom, češkom.

          Bio je predsedavajući XI, XIV i XV Međunarodnog simpozijuma pozorišnih kritičara i teatrologa (2003, 2012 i 2015), koji organizuje Sterijino pozorje i Međunarodna asocijacija pozorišnih kritičara (IATC/AICT), te kopredsedavajući XII (2006) i XIII Simpozijuma (2009). Bio je član organizacionog odbora Simpozijuma SANU o Jovanu Sterije Popoviću (2006). Učestvovao je na brojnim skupovima u inostranstvu: Prag, Sent-Etjen, Moskva, Almada, Budimpešta, Bratislava, Avinjon, Sofija, Peking, Solun, Beč… Osmislio ga je i predsedavao međunarodnim simpozijumom „Dramsko i postdramsko pozorište: deset godina posle“, koja je održana, u okviru Bitefa, na FDU 2009. u kojoj su učestvovali neki od vodećih svetskih teatrologa (H-T. Leman, P. Pavis, M. de Marinis, E. Fjuks…). Priredio je i Zbornik radova sa simpozijuma (2011).

           Paralelno sa pedagoškim i naučnim radom, aktivno se bavi i pozorišnom kritikom. Pozorišne kritike piše u dnevniku Politika, nedeljnicima Vreme i NIN i časopisu Teatron. Nagradu za najbolju pozorišnu kritiku (Sterijinu nagradu) osvojio je 1999, 2001, 2004, 2008. i 2011. godine. Dobitnik je i Tanjugove nagrade „Zlatno pero“ za najbolju kritiku napisanu o predstavama s Bitefa (2008).

           Od 2001. do 2012. jedan je od urednika pozorišnog časopisa Teatron.

           Od 2003. do 2007. bio je selektor i umetnički direktor Sterijinog pozorja. Uneo je značajne novine u koncept našeg vodećeg nacionalnog pozorišnog festivala (prevashodno u domenu internacionalizacije), ne zanemarujući njegovu tradiciju.

           U periodu od 2000. do 2005. godine, kreirao je i vodio razgovore sa stranim umetnicima na Bitefu. Osmislio je i vodio međunarodnu tribinu o delu B. Srbljanović, povodom dodele Evropske pozorišne nagrade – „Nove pozorišne realnosti“ našoj autorki u aprilu 2007. u Solunu.

          U izdanju Centra za novo pozorište i igru (Cenpi) i Francuskog kulturnog centra iz Beograda, objavljen je Medeničin prevod drame U samoći pamučnih polja Marije-Bernara Koltesa, kao i njegova obimna studija o delu ovog francuskog autora.

          Od 2008. član je, u nekoliko uzastopnih mandata, Izvršnog odbora Međunarodne asocijacije pozorišnih kritičara (IATC/AICT), a od 2014. je Direktor konferencija ove asocijacije. Predsednik je nacionalne sekcije IATC – Udruženja pozorišnih kritičara i teatrologa Srbije od 2012.

          Od juna do decembra 2007. bio je stipendista umetničke rezidencije Academie Schloss Solitude u Štutgartu. U periodu 2011-2013. stipendista je u International Research Center „Interweaving Performance Cultures“, Freie Universität u Berlinu.

          U oktobru 2015. imenovan je za umetničkog direktora Bitef-a.

          Živi u Beogradu. Govori francuski i engleski jezik, služi se nemačkim.